Aktuality

Opatření Covid 19 - od 25.05.2020

Omezený provoz herny TTC Litvínov od 25.05.2020 do odvolání

Provoz herny – pondělí až čtvrtek v čase 16:00 – 20:00 hodin (tréninky v dopoledních hodinách po individuální domluvě se správcem objektu)

Organizované tréninky dětí – do odvolání pozastaveny, individuální tréninky dětí pouze v přítomnosti dospělého člena clubu

Pravidla pro provoz herny TTC Litvínov v souvislosti s epidemií Covid 19

1.      Dezinfekce – při vstupu do budovy provedou hráči dezinfekci rukou (vlastní dezinfekcí)

2.      Úklid herny – bude prováděn 2 x týdně – vytření podlahy (zajištuje club)

3.      Úklid a dezinfekce sprch a toalety - bude prováděn každý den (zajištuje správce a club)

4.      Úklid stolů – setření stolů bude prováděno po každém použití (skončení hry dvou hráčů), stoly se budou stírat jednorázovými papírovými utěrkami navlhčenými vodou (utěrky zajišťuje club, setření stolu zajišťují hráči)

5.      Ochrana dýchacích cest – ochranu lze odložit pouze při hře, trenéři + ostatní nehrající osoby přítomni v herně musí používat roušky, respirátory popř. jinou pokrývku úst a nosu

6.      Rozestupy mezi hráči – dodržet pravidlo rozestupu 2 metrů max. 2 hráči na jeden stůl (bez čtyřher, po tréninku si nepodávat ruce)

7.      Šatny

·        lze používat pro převlékání – maximální počet osob v jeden čas je omezen na 5 osob v pánské šatně v prvním patře a 2 osoby v ostatních šatnách

·        po skončení tréninku si své osobní věci hráči odnesou z herny – ručníky, trička, boty, atd…

8.      Sprchy a toaleta – lze používat a to pouze v prvním patře herny – oranžové sprchy a přilehlá toaleta - maximální počet osob v jeden čas je omezen na 2 osoby

9.      Odvlhčovače - nelze používat, uklizeny

10.   Odpadky – PET lahve, jiné obaly, použité papírové utěrky, atd. hráči při odchodu z herny odnesou z herny

11.   Uzamčené prostory – v případě, že se bude někdo potřebovat dostat do uzamčených prostor pro své věci, tak se může obrátit na správce pro odemčení a zpřístupnění.

 

V Litvínově, dne 20.5.2020

Radek Bláha